Yhteystiedot

Co-Automation Oy

Y-tunnus: 2126015-1
Tiilitehtaankatu 49
65100 VAASA
etunimi.sukunimi@co-automation.fi

Johto ja hallinto

Toimitusjohtaja
Sami Kivioja
+35850 441 6210

Teknologiajohtaja
Jani Mäki
+35845 128 1983

Talouspäällikkö
Henna Lepistö
+35844 061 5044

 

Myynti

Myyntijohtaja
Teemu Rantala
+35840 551 5697

Myyntipäällikkö
Jaakko Mäkelä
+3584 152 5045

Projektit

Projektin johto
Sami Kivioja
+35850 441 6210

 

Laskutus

Co-Automation Oy vastaanottaa ostolaskuja ensisijaisesti sähköisesti. Tiedot verkkolaskun lähettämiseen:

verkkolaskuosoite: FI83 1399 3000 1076 65
operaattoritunnus: NDEAFIHH

Mikäli ette pysty toimittamaan verkkolaskuja, pyydämme kaikki paperilaskut lähettämään seuraavaan osoitteeseen: Co-Automation Oy, talouspäällikkö, Tiilitehtaankatu 49, 65100 VAASA, FINLAND tai lähetä lasku sähköpostin liitteenä talous@co-automation.fi